Kezdőoldal      
 

Kormos Gyula Dr.
egyéb
szakterület: műemléki orgonák restaurálása, hangszertörténész, igazságügyi orgonaszakértő

Tagsági szám:
E5-486

Életút
Szervezeti tagság
Restaurálási munkák
Kiállítások
Publikációk
Szakmai elismerések
PDF generálás

 

 
Cím: 1101 Budapest 
Telefon: 06-1-463 3055 Mobil: 06 70 2222 691, 06 20 824 6168
Email: kormos.gyula@epito.bme.hu Honlap:
 
 
     
 

Saját publikációk:

2018 2018 Komárom-Esztergom megye harangjai
Kormos Gyula-Patay Pál-Poór Péter: Komárom-Esztergom megye harangjai. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2018.
2017 A Kálvin téri orgona rekonstrukciója (2. javított kiadás)
Egy 185 éves hangszer újraéledése Jacob Deutschmann orgonája a Kálvin téren. (Információs füzet) Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség. Budapest, 2017 (p. 8-11.)
2017 Evangélikus történeti orgonák CD album kísérőfüzet
Evangélikus történeti orgonák / Lutheran Historical Organs
Fassang László, Pétery Dóra és Szilágyi Gyula – orgona / organ
Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója (Megjelenés alatt)

A 3 CD-ből álló album Domony, Hegyeshalom, Kismányok, Nagyvázsony, Nemesleányfalu, Szarvas és Torvas jelentős történeti értéket képviselő orgonáit mutatja be Fassang László, Pétery Dóra és Szilágyi Gyula felvételében.
2016 Egyházi területi orgonanyilvántartás
Kormos Gyula: Egyházi területi orgonanyilvántartás. Magyar Egyházzene XXIII. évf. (2015/2016) 1. sz. 41-46. old.
2015 A soproni Szentlélek-templom orgonái
A cikk Sopron legelső orgonáin túl bemutatja a Szentlélek-templom öt évszázadának orgonáit, benne Christian Kleeblatt 1801-ben épült I/8 P orgonájának 214 éve kötött szerződését, Philipp König 1829-ben épített II/15 P hangszerét és a mai 103 éves Rieger-orgona építéstörténetét is.
2015 Orgonák a magyarországi evangélikus templomokban
Orgonák a magyarországi evangélikus templomokban. A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Tarsoly Kiadó Budapest, 2015 pp.142-146.
2014 A Kálvin téri Orgona rekonstrukciója
Egy 185 éves hangszer újraéledése. Jacob Deutschmann orgonája a Kálvin téren. p. 8-11. Budapest Kálvin téri Református Egyházközség. Budapest, 2014.
2012 Rundfahrt Cavaillé-Coll 2011
Ars Organi 60. Jahrgang Heft 1. (März 2012) p.51.
2012 Orgel-Tour de France II.
Ars Organi 60. Jhg. Heft 4 (Dez. 2012) p. 250-251
2011 Tour de France-Rückblick
Eine „Tour de France“ zum 200. Geburtstag von Aristide Cavaillé-Coll vom 3.-10. Juli 2011(http://www.orgel-information.de/News/2011/8/220811-1.html)
2011 A Cavaillé-Coll születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett Tour de France I.
\"orgonafutama\". Magyar Egyházzene XVIII. évf (2010/2011) 1. szám
2010 A pártfogó palástja. Szent József a harangokon.
Élet és Tudomány, LXV. évf. (2010) 52-53. szám p. 1638-1641. (Szerzőtárs: Poór Péter)
2009 Orgonák között Ostfrieslandon
Magyar Egyházzene XVI. évf. (2008/2009) 1. sz. 124-127. p.
2008 Sopron és környéke evangélikusainak orgonái-VI. A Répce vízgyűjtő területén fekvő települések
Magyar Egyházzene XV. évf. (2007/2008) 4. sz. 471-488. p.
A cikk Kabold, Veperd, Csáva és Locsmánd orgonatörténetét dolgozza fel.
2008 Sopron és környéke evangélikusainak orgonái-V. Ágfalva, Petőfalva
Magyar Egyházzene XV. évf. (2007/2008) 2. sz. 185-196. p.
2008 A nyíregyházi evangélikus Nagytemplom orgonatörténete, kántorai
Megjelent: Szabolcs-Szatmár-Beregi-Szemle 2008/3. 317-359. p.
2007 Sopron és környéke evangélikusainak orgonái-IV. Harka
Magyar Egyházzene XIV. évf. (2006/2007) 1-2. sz. 141-152. p.
2006 Die Inventarisierung der historischen Orgeln der Evang.-Lutherischen Kirchengemeinden Ungarns
Ars Organi 54. Jhg. Heft 2 (2006. június) p. 92-95.
2006 "A hanagokról a Dunáltúli Harangszóban" I-VIII. rész
A cikksorozat az alábbi alcímekkel jelent meg:

1. A harangok szerepe az ókortól napjainkig I. (Dunántúli Harangszó 2005/12. sz., 5. old.)

2. A harangok szerepe az ókortól napjainkig II. (Dunántúli Harangszó 2006/1. sz., 5. old.)

3. Magyarország legrégebbi harangjai. (Dunántúli Harangszó 2006/2. sz., 5. old.)

4. A dunántúli evangélikusok harangkülönlegességei I. (Dunántúli Harangszó 2006/3. sz., 5. old.)

5. A dunántúli evangélikusok harangkülönlegességei II. (Dunántúli Harangszó 2006/4. sz., 5. old.)

6. A dunántúli evangélikusok legnagyobb harangja (Dunántúli Harangszó 2006/5. sz., 5. old.)

7. Harangjátékaink I. (Dunántúli Harangszó 2006/6. sz., 5. old.)

8. Harangjátékaink II. (Dunántúli Harangszó 2006/7. sz., 7. old.)
2006 Sopron és környéke evangélikusainak orgonái III. A Fertő-tó menti települések
Megjelent: Magyar Egyházzene XIII. évf. (2005/2006) 1-2. szám 95-120. p.
A cikk Ruszt, Fertőmeggyes és Balf orgonatörténetét dolgozza fel.
2005 De Historische orgels van de Lutherse Kerk in Hongarije.
Megjelent: Het Orgel (Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging) Jaargang 101 (2005) Nummer 5, p. 4-13.
2005 Sopron és közvetlen környéke régi harangjai.
Megjelent: Arrabona Múzeumi Közlemények 2005. 43/1. p.125-164.
Szerzőtárs: Poór Péter
2004 „Műemlékorgona-felmérés egyházunkban”
Lelkipásztor (Evangélikus Lelkészi Szakfolyóirat) 79. évf. 2004/4. p.141-143.;

Evangélikus Élet 69. évf. 11. sz. (2004. március 14.) p. 10.
2004 „A tokaji evangélikus templom barokk orgonája" (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 39. évf. p. 264-278.)
2004 "A tokaji evangélikus templom barokk orgonája" Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XLIII. évf. p. 435-452.
2004 "A Szent György-templom korabarokk orgonájának összehasonlítása korabeli hangszerekkel"
Soproni Szemle 2004. 1. sz. 70-84. p.
2002 Virágcsokor. Szekendy Tamás a balfi és harkai orgonán készült CD felvételének kísérőfüzete.
Kiadó: Psalmus Bt. 2002, OVA-021
2002 „A soproni evangélikusok orgonái a barokk korban I. rész.”
Megjelent: Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap IX. évf. (2002) 4. szám.
2002 „Öt évszázad orgonistái és zeneszerzői a soproni evangélikusoknál”
Soproni Szemle 56. évf. (2002) 3. sz. p. 277-289.
2002 „Sopron orgonaépítői az elmúlt öt évszázadban” Soproni Szemle, 56. évf. (2002) 4. szám, p. 277-289.
2002 „Az soproni evangélikusok hangszeröröksége a bécsi békét követően és első orgonái.”
Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap IX. évf. 4. szám (2002. okt.31.).
2002 „Jubileumi Orgonanapok Luzernben” Magyar Egyházzene X. évf. (2002/2003) 1. sz. p. 119-121.
2001 „Beszélő levéltárak (Bevezető gondolatok az induló cikksorozat előtt)”
Megjelent: Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap VIII. évf. 1. szám, 2001. február 25. p. 2.
2001 „Sopron és környéke evangélikusainak orgonái. Sopron — I.”
Magyar Egyházzene VIII. (2000/2001) évf. 1. sz. 61-104. p.
2001 „Sopron és környéke evangélikusainak orgonái. Sopron — II.”
Magyar Egyházzene VIII. évf. (2000/2001.) 2-3. szám, 361–380. p.
2001 „Öt évszázad történelmi viharai a soproni gyülekezetben. I. rész: A reformáció térhódítása
Megjelent: Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap VIII. évf. 2. szám, 2001. április 11.
2001 „Öt évszázad történelmi viharai a soproni gyülekezetben. II. rész.
A II. rész címe és megjelenése: A két felekezet békés viszonyainak felbomlása (1571-1584) és a lutheránusok számkivetésének két évtizede (1584-1605). Az evangélikus egyház felvirágzása az ellenreformáció korában (1606-1674)”, Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap VIII. évf. 3. szám.
2001 „Öt évszázad történelmi viharai a soproni gyülekezetben. III. rész
A III. rész címe és megjelenése: „Öt évszázad történelmi viharai a soproni gyülekezetben. III. rész: Sopron, mint artikuláris gyülekezet (1674-1780). A türelmi rendelet utáni időszak (1781-1921). A két részre szakadt soproni felső egyházmegye a trianoni békeszerződés után”, Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap VIII. évf. 4. szám.
2001 „Visszatekintés a soproni gyülekezeti ágendák és énekeskönyvek történetére”
Megjelenenés: Soproni Evangélikus Gyülekezeti Lap VIII. évf. 5. szám, 2001. december 24.
2001 „Orgonákról Göteborgban” Nyugati Kapu III. évf. 114. sz. (2001. aug. 3.) p. 11.
2001 „A balfi orgonát König Fülöp építette” (A balfi orgona története) Nyugati kapu III. évf. 115. sz.
(Az újság szerkesztői a szerző által adott címet önkényesen megváltoztatták)
2001 „EOS 2001 Európai Orgonaszimpózium” HangszerVilág XI. évf. (2001) 4. szám. pp. 21-30.
2001 „EOS 2001 Európai Orgonaszimpózium” Göteborgban Magyar Egyházzene IX. évf. 1. szám p. 167-168.
2000 „Zenei élet a soproni evangélikus templomban 1979. augusztus – 1992. augusztus között.
(Nyomtatott kézirat, 2000. telén Soproni Evangélikus Gyülekezeti Levéltár).
1999 „Orgonánk a templom ékszerdoboza” Balfi hírek I. évf. 2. szám (1999. augusztus).
1997 „Egy 200 éves orgona életútja. Az első nyomtatásban fennmaradt orgonaszentelő prédikáció nyomában”
Magyar Egyházzene IV. évf. (1996/1997) 2. szám, p. 223–236.
1997 „Az uraiújfalui evangélikus templom orgonáinak története” Lelkipásztor 72. évf 7–8. sz, p.248–252.
„Az uraiújfalui evangélikus templom orgonáinak története” Lelkipásztor 72. évf (1997) 7–8. szám, p. 248–252.
1997 A harkai König-orgona. Szekendi Tamás CD felvételének kísérőfüzete. Psalmus Records 1997, OVA-007
1997 „Az uraiújfalui evangélikus templom orgonáinak története” Megrepedt nád IV. évf 11. szám, p. 4–5.
1997 „Egy soproni evangélikus pedagógus és egyházzenész: Hamar Gyula (1881–1976)” ” Soproni Szemle
Megjelent: Soproni Szemle LI. évf. (1997) 3. sz., p. 272-280.
1997 „A mechanikus csúszkaládás orgonák druckpunkt kérdése” HangszerVilág VII. évf. 5–6. szám, p. 27–34.
Válasz Váradi István „Druckpunkt? Druckpunkt? Punktum! avagy vitaindító cikk egy technikai jelenségről” c., a HangszerVilág VII. évf. 4. számának 1997. októberében megjelent cikkére.
1996 A műemlék orgonák restaurálásakor a „plexiüveg csupán részletkérdés...?!” HangszerVilág VI./4. szám
Válasz Szakács István–Koppány Zoltán „Válasz a kővágóörsi evangélikus templom orgonáiról szóló jegyzőkönyvre…” c., a HangszerVilág VI: évf. (1996) 3. számában megjelent cikkére
1995 „Suszter maradjon a kaptafánál!?” HangszerVilág V. évf. (1995) 2. szám, p.10–11.
1995 „Az egykori református templom barokk orgonája I-V.” Csurgó és környéke VIII. évf. (1995) 5-8. szám.
1995 „Requiem egy orgonáért”, Zsoltár II. évf. (1995) 2. szám, p. 13-19.
1995 „Requiem egy orgonáért”, HangszerVilág V. évf. (1995) 3. szám, p.18-28.
1994 „A harkai evangélikus templom 175 éves orgonájának helyreállítása” (Részletes helyreállítási dok.)
1994 „175 éves a harkai orgona” HangszerVilág IV. évf. (1994) 5-6. szám, p. 7–13.
1983 „Orgonáink. Sopron”, Evangélikus Élet XLVIII. évf. (1983) 25. szám.